Uroczystości upamiętniające ś.p. Arcybiskupa Mirona w Supraślu

9 kwietnia w IV sobotę Wielkiego postu, zwaną sobotą Akatystu, odbyły się w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy uroczystości upamiętniające śp. arcybiskupa generała Mirona (Chodakowskiego). Zebranych w głównej świątyni monasteru gości przywitał JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Hierarcha przypomniał zebranym życiorys zmarłego tragicznie przed 12. laty w katastrofie lotniczej Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. Arcybiskup Jakub wspominał szczególnie ostatnią wspólnie celebrowaną Boską Liturgię, która miała miejsce 7 kwietnia 2010 roku w Supraślu. Swoimi wspomnieniami o przyjaźni z śp. arcybiskupem Mironem podzielił się także były rzymsko – katolicki Ordynariusz Wojska Polskiego metropolita senior Leszek Sławoj Głódź.

Następnie sprawowana była panichida w intencji  śp. arcybiskupa Mirona oraz wszystkich, którzy zgineli tego dnia razem z nim. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Bezpośrednio po panichidzie złożone zostały wieńce na grobem zmarłego arcybiskupa, który znajduje się w krypcie pod główna świątynią monasteru poświęconą Zwiastowaniu Bogurodzicy. Wieńce złożone zostały w imieniu: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.

Kolejnym punktem uroczystości upamiętniającym śp. abpa Mirona było odsłonięcie jego pomnika, który usytuowany został na terenie supraskiego monasteru, nieopodal rzeki Supraśl. Odsłonięcia pomnika dokonał pomysłodawca jego wykonania Sergiusz Martyniuk, prezes firmy Pronar z Narwi. Sergiusz Martyniuk w szczególny sposób wspominał zmarłego hierarchę, jako wspaniałego kapłana i organizatora życia duchowego w Hajnówce. Szef Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski odczytał okolicznościowy list od Prezydenta Andrzeja Dudy. Ze słowem do zebranych zwrócili się ponadto: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski.

Śp. arcybiskup generał brygady dr Miron (Chodakowski ) urodził się  21 października 1957 w Białymstoku. Ukończył  Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. Następnie w 1979 złożył wieczyste śluby mnisze w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. Jeszcze w tym samym roku został mianowany przełożonym tegoż klasztoru. W 1984 roku przeniesiony został do Supraśla, by restytuować tam życie zakonne.  Za czasów kiedy był ihumenem tego monasteru, a następnie archimandrytą, władze zwróciły monasterowi wszystkie budynki klasztorne, rozpoczęto odbudowę cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. W 1998 decyzją św. Soboru Biskupów PAKP mianowany został biskupem hajnowski. W tym samym roku został również prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego. Ordynariatem kierował do swojej śmierci w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010.

protodiakon Wiaczesław Perek