Uroczystości w gdańskiej katedrze św. Mikołaja

16 maja, w trzecią niedzielę po święcie Paschy, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, przebywał z wizytą w parafii konkatedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku. Głównym punktem wizyty była św. Liturgia w ramach obchodów święta parafialnego. Z okazji święta Paschy, Jego Ekscelencja odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP duchownych Dekanatu Gdańskiego.

W okolicznościowym słowie skierowanym do zebranych w gdańskiej konkatedrze, arcybiskup Jakub powiedział m.in., że znajdujemy się w okresie paschalnym, składającym się z pięknego i logicznego systemu nabożeństw bogatych w liturgiczną treść. Retrospekcje liturgiczne wydarzeń, które miały wówczas miejsce, potrzebne są nam do budowania prawdziwej wiary i dobrego życia. Kolejne niedziele po święcie Paschy, poświęcone są osobom, które brały udział w wydarzeniach przed zmartwychwstaniem Chrystusa i po Jego powstaniu z martwych. W drugą niedzielę po święcie Paschy, Cerkiew ukazuje nam postać św. apostoła Tomasza i związanej z nim historii. Natomiast w trzecią niedziele słyszymy w Ewangelii o osobach które uczestniczyły w pogrzebie Chrystusa oraz były pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Zbawiciela.

Dlatego też dzisiejsza niedziela poświęcona jest Józefowi z Arymatei i Nikodemowi, tajnym uczniom Jezusa. W pochówku boskiego nauczyciela uczestniczyły także niewiasty, które towarzyszyły Chrystusowi przez cały czas. Wiedziały one, że nie wszystko zostało zrobione według obowiązującego wówczas żydowskiego obrzędu pogrzebowego – nie namaszczono ciała zmarłego Jezusa. Dlatego też odczekawszy dzień sobotni, zakupiły wonne olejki i pierwszego dnia po sobocie pobiegły do grobu by dokończyć pogrzebowe obrzędy.

Warto zauważyć, jak podkreślił arcybiskup Jakub, że apostołowie w strachu przed prześladowaniami bali się opuścić swoje domy. Natomiast niewiasty były tak oddane swojemu Nauczycielowi, że nie myślały o strachu. Miłość do Chrystusa przezwyciężała strach (…) Kiedy zobaczyły odsunięty kamień od grobowca, ujrzały anioła, który obwieścił im radosną wieść o Zmartwychwstałym. Miłość, która przezwyciężyła strach uczyniła to, że to właśnie te niewiasty stały się apostołami dla apostołów, bowiem to one rozniosły dobrą nowinę.  One dowiedziały się jako pierwsze. Chrystus pokazuje, że miłość przezwycięża wszystko w tym i strach, likwiduje przegrodę która stoi między człowiekiem, a Bogiem. Kamień u grobu jest symbolem tej przegrody.

Podsumowując arcybiskup powiedział, że powinniśmy się uczyć miłości od Niewiast Niosących Wonności. Ktoś kto miłuje kogoś, lubi z nim przebywać i rozmawiać, lubi być z nim w swoim życiu. Tak też jest w naszych relacjach z Bogiem. Kiedy lubimy, lubimy z nim rozmawiać, a rozmowa ta to modlitwa.

Na zakończenie uroczystości z podziękowaniami arcybiskupowi za przyjazd i wspólna modlitwę, wystąpił proboszcz gdańskiej katedry ks. prot. Dariusz Jóźwik.