Uroczystości w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

7 kwietnia w dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Jana Złotoustego w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W Liturgii uczestniczył także JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Dzień wcześniej, wieczorem, Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu Całonocnego czuwania w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy.

Podczas uroczystej Liturgii Arcybiskup Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził hieromnicha Pantelejmona podnosząc go do godności ihumena.

Arcybiskup Jakub w okolicznościowej homilii powiedział m.in. że dzień święta Zwiastowania Bogurodzicy jest nie jest dniem szczególnym tylko w supraskim monasterze, lecz w każdej parafii i w każdym domu. Bo każdy, kto wierzy w zmartwychwstałego Chrystusa i dąży do zbawienia, przyjmuje ten dzień jako początek procesu zbawienia. Maria kiedy dowiedziała się, że zostanie matką Mesjasza, przyjęła tę dobrą nowinę, ale ta dobra nowina skierowana była do wszystkich, nie tylko do niej. Bowiem Bóg dał swojego Syna, by każdy kto w niego uwierzy mógł żyć wiecznie. (…) Kontynuując Hierarcha podkreślił, iż żyjemy wiarą, że Jezus Chrystus przyszedł na świat aby oddać życie za każdego z nas. Jego przyjście miało miejsce w odległej dla nas historii, ale dotyczy nas wszystkich. Chrystus zwyciężając poprzez swoje zmartwychwstanie, jak pisał Apostoł Paweł, jako pierwszy zmartwychwstał spośród tych którzy umarli.

Kończąc Arcypasterz pozdrowił braci supraskiego monasteru na czele z Biskupem Andrzejem, Radę parafialną oraz przybyłych wiernych

Obecnie w monasterze supraskim trwają prace przy freskach w głównej świątyni ku czci Zwiastowania Bogurodzicy. Freski upiększają już ściany prezbiterium oraz nawy głównej. Ikonograficzne prace dobiegają końca w przedsionku. Ustawiony został także nowy ikonostas w którym na chwilę obecną umiejscowiono trzy duże ikony.

fotoreportaż Sławomira Kiryluka i Pawła Nasuty