XXV lecie istnienia parafii św. Jerzego w Białymstoku

14 października w dniu święta Opieki Matki Bożej, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w dolnej świątyni cerkwi św. Jerzego w Białymstoku, poświęconej Opiece Matki Bożej. W nabożeństwie uczestniczył również JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. W świątecznej Liturgii uczestniczyli ponadto duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej, warszawsko – bielskiej oraz łódzko – poznańskiej, na czele z dziekanem okręgu białostockiego ks. mitratem Jerzym Boreczko.  Swym śpiewem nabożeństwo upiększyły wszystkie działające przy tej parafii chóry, w tym parafialny prowadzony przez Annę Cyrkun. Wśród zaproszonych gości w świątyni obecny był zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk.

W okolicznościowej homilii Arcybiskup powiedział m.in.:  że dziś wszystkich gromadzi nas  święto podczas którego wychwalamy Przenajświętsza Bogurodzicę, które nazywane jest świętem Opieki Matki Bożej. Kiedy skupimy się na historii święto można zauważyć, że jest ono wieloaspektowe, niesie w sobie wiele wątków. Każdy jeden wątek wynika z drugiego. Żeby dobrze zrozumieć sens dzisiejszego święta należy zacząć od aspektu historycznego. Każde święto ma swoją historię, genezę, swoją podstawę. (…) Jak zauważył Hierarcha, dziś świętujemy modlitewnie pamięć nie tylko osoby tj. Bogurodzicy, ale przede wszystkim jej działanie, opiekę i orędownictwo. Jeżeli chodzi o konkretne wydarzenie, które było podstawą do ustanowienia święta, ustanowionego ok X w., nie odnajdziemy go. W historii tego święta wspominane są wydarzenia z 626 r kiedy to Konstantynopol został w cudowny sposób ocalony od napaści wrogów. Przywoływane jest tez wydarzenie z 860 r.  kiedy to po raz kolejny mieszkańcy Konstantynopola uratowani byli dzięki opiece Bogurodzicy. Najbardziej w historii święta przywoływane jest jednak wydarzenie z 910 r., kiedy mieszkańcy stolicy cesarstwa oblegani byli ponownie przez muzułmanów. Wtedy to podczas nocnego nabożeństwa w cerkwi, w dzielnicy Blacherny, jednemu z modlących ukazała się Bogurodzica, która rozpostarła swój szal nad wszystkim modlącymi się w cerkwi. Następnego dnia wrogie wojska odstąpiły od murów Konstantynopola.

Mnogość tych wydarzeń mówi nam o historyczności dzisiejszego święta. Nie ma właściwe jednego wydarzenia, które jest podstawą tego święta. W ten sposób wyłania się ważny aspekt tego święta – orędownictwa, opieki Matki Bożej nad nami. Możemy stwierdzić na podstawie wielu wydarzeń historycznych, kiedy lud znajdował się w niebezpieczeństwie, kiedy prosił o pomoc Bogurodzicę to tę pomoc zawsze otrzymywał. Wynika z tego prawda, iż każdy kto czci jej Syna, a naszego Zbawiciela, kroczy drogą Ewangelii i szczerze potrzebuje pomocy, otrzymuje ją. Matka Boża pomaga każdemu kto dąży do zbawienia. Preswiataja Bogorodice Spasi nas ! Przenajświętsza Bogurodzico zbaw nas !

Po zakończonym nabożeństwie miała miejsce uroczysta procesja wokół świątyni, podczas której wznoszone były szczególne modlitwy dziękczynne do Boga za okazane miłosierdzie i łaski, które towarzyszyły parafii przez ostanie 25 lat istnienia. Arcybiskup Jakub wyrażając słowa wdzięczności pozdrowił jako pierwszego proboszcza parafii św. Jerzego ks. mitrata Grzegorza Misijuka. Następnie Arcypasterz podziękował członkom Rady Parafialnej w szczególności jej wieloletniemu przewodniczącemu Janowi Smykowi, wręczając mu List pochwalny. Ponadto Arcybiskup Jakub wręczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP ordery św. Marii Magdaleny III stopnia najbardziej zasłużonym parafianom. Na samym końcu Arcybiskup pozdrowił wszystkich parafian oraz wszystkich dla których ta parafia jest bliska sercu.

Parafia Prawosławna św. Wielkomęczenika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku erygowania została dekretem ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy 14 września 1996 roku. Jednakże już rok wcześniej 8 października, miało miejsce poświecenie placu oraz krzyża pod budowę cerkwi św. Jerzego.  Przez wiele lat wierni modlili się w tymczasowej świątyni, przeniesionej z Czyż, która obecnie służy prawosławnym wiernym parafii św. Jana Teologa na białostockich Bacieczkach. Pierwszym proboszczem parafii św. Jerzego został ks. mitrat Grzegorz Misijuk, który sprawuję tę funkcję do chwili obecnej.

Więcej o życiu parafii na stronie internetowej https://parafia-swietego-jerzego.pl/

fotoreportaż autora i Aleksandry Jarosławskiej