Wasilkowskiej Ikony Bogurodzicy

11 lipca w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. Apostołów Piotra i Pawła w Wasilkowie.

Uroczyste nabożeństwo sprawowane jest zawsze w dziesiątą niedziele po święcie Paschy, kiedy to wychwalana jest w sposób szczególny Bogurodzica w Jej Wasilkowskiej ikonie. W nabożeństwie uczestniczył proboszcz parafii w Wasilkowie ks. mitrat Anatol Hajduczenia oraz przybyli duchowni dekanatu białostockiego. Ponadto w świątyni obecny był burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

Po zakończonej Liturgii miała miejsce świąteczna procesja wokół wasilkowskiej świątyni podczas której Arcybiskup Jakub poświęcił nowy cerkiewny dzwon.

fotoreportaż ks. prot. Pawła Łapińskiego

historia Wasilkowskiej Ikony Bogurodzicy