Wieczorne nabożeństwo z obrzędem przebaczania win w białostockiej katedrze

17 marca w białostockiej katedrze JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył nabożeństwu wieczornemu wraz z obrzędem przebaczania win. Asystował mu JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski oraz duchowieństwo dekanatu białostockiego.

Po wieczornym nabożeństwie, przed obrzędem wybaczania win, ze słowem do zgromadzonych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Hierarcha naznaczył jaki powinien być post i czemu służyć. Jest to okres duchownego doskonalenia. Często post pojmowany jest niewłaściwie. Nie powinna być to danina Bogu, uczynek za który oczekujemy wynagrodzenia czy wypełnienie zaleceń spożywania odpowiednich potrwa w dane dni. Post to przede wszystkim narzędzie do poskromienia naszych żądzy, sposób na walkę z rozproszeniem i próżnością. Arcybiskup kładzie nacisk na to, że post jest przede wszystkim najlepszą bronią przed pokusami szatana. Następnie Ekscelencja przedstawił na podstawie modlitwy św. Efrema Syryjczyka jaka powinna być modlitwa. Przytaczając tekst modlitwy Hierarcha wskazuje, że najpierw wskazane są w niej nasze słabości, o których wyeliminowanie należy prosić, następnie wołamy o obdarowanie nas najważniejszymi cnotami. Na koniec prosimy o to aby dostrzec nasze grzechy, żebyśmy mogli dokonać poprawy. Najpierw należy dostrzec grzech, a następnie możemy uczynić poprawę. Arcybiskup podkreślił,, że po to właśnie jest post – pomaga dostrzec nasze słabości, po czym pomaga je zwalczyć. Na koniec Ekscelencja zaznaczył, że post będzie pomocny jedynie gdy spełnimy najważniejszy warunek, który był przedstawiony w czytanym podczas Boskiej Liturgii fragmencie ewangelii: „jeśli odpuszczacie ludziom przewinienia ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebiański”. Po tej homilii Jego Ekscelencja wezwał wszystkich do wzajemnego wybaczenia win oraz o przebaczenie swoich grzechów.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek