Wielka Sobota

4 maja w Wielką i Błogosławioną Sobotę JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, przewodniczył Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku.

Nabożeństwo zaczęło się od wieczerni, podczas której czytane były proroctwa ze starego testamentu. Przed czytaniem Ewangelii, duchowieństwo zmieniło szaty z czarnych na białe, sygnalizując oczekiwanie na Zmartwychwstałego Jezusa. Po Liturgii Arcybiskup Jakub pobłogosławił chleby i wino, mające przynieść pokrzepienie w oczekiwaniu na paschalną radość. Następnie Hierarcha poświęcił przyniesione przez wiernych wielkanocne pokarmy.

Dzień wcześniej, także w Katedrze, Arcybiskup przewodniczył nabożeństwom wielkosobotniej Wieczerni i Jutrzni.

protodiakon Wiaczesław Perek