Wielka Sobota

15 kwietnia Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

Nabożeństwo zaczęło się od wieczerni, podczas której czytane były proroctwa ze starego testamentu. Przed Ewangelią, duchwoieństwo zmieniło szaty z czarnych na białe, sygnalizując oczekiwanie na Zmartwychwstałego Jezusa. Po Liturgii Arcybiskup Jakub pobłogosławił chleby i wino, mające przynieść pokrzepienie w oczekiwaniu na paschalną radość. Następnie hierarcha poświęcił przyniesione przez wiernych wielkanocne pokarmy.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek & Aleksander Perek