Wielka wieczernia białostockiej Katedrze

10 kwietnia w V Niedzielę wielkiego postu wieczorem, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył nabożeństwu Wielkiej wieczerni. Nabożeństwo połączone było z czytaniem Ewangelii wg. św. Jana opisującej ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni miasta Białegostoku.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż autora i Melanii Perek