Wielka wieczernia drugiego dnia święta Chrztu Pańskiego

19 stycznia w drugi dzień święta Chrztu Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Wielką wieczernię w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy o jedność chrześcijan. Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa zebranych w świątyni przywitał proboszcz parafii Hagia Sophia ks. mitrat Anatol Konach.

Po zakończonym, nabożeństwie homilię wygłosił rzymsko-katolicki Metropolita Białostocki ks. Arcybiskup Józef Guzdek. Wskazał na warunki konieczne pogłębiania tego, co chrześcijan łączy. Pierwszym jest troska o zachowanie żywej wiary, która jest budowana poprzez modlitwę, kontemplację słowa Bożego i sprawowaną liturgię.

„Człowiek najczęściej nie ma złej woli, ale w pośpiechu życia i przez rutynę zapomina o tym, co istotne w chrześcijańskim życiu. Kiedy więc zagłębi się w lekturze Pisma Świętego jest szansa, że stanie w prawdzie i pójdzie za głosem Jezusa. W świetle słowa Bożego odkryje, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, który nas jednakowo kocha i pragnie naszego zbawienia” – mówił abp Guzdek.

Jako drugi niezbędny warunek na drodze ku jedności wskazał wzajemne poznanie i dialog teologiczny. „Niewiedza często budzi demony lęku i wzajemnych oskarżeń, a nawet konfliktów. Argumenty religijne nigdy nie mogą służyć doraźnym interesom politycznym czy ekonomicznym. Nie mogą także mobilizować do walki, ale do miłości, przebaczenia i pokoju. To przypomnienie było, jest i nadal pozostanie aktualne w świecie targanym wieloma konfliktami” – zaznaczał.

Kolejnym warunkiem jest wspólne zaangażowanie w dziedzinie pracy charytatywnej i społecznej oraz współpraca na polu kultury. „Podejmując takie działania odkrywamy, że nasze życie może być naprawdę piękne i posiadać najgłębszy sens, jeśli jest służbą Bogu i drugiemu człowiekowi” – wskazał arcybiskup i dodał, że potwierdzeniem tego jest pomoc świadczona w ostatnim czasie uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz spotkania z okazji świąt, życzenia i wspólna modlitwa.

Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (Iz 1,17) hierarcha podkreślił, że „dobro czynione razem jednoczy i sprawia, że świat staje się lepszy”, jest także świadectwem naszej wiary wobec tych, którzy jeszcze nie poznali Boga. „Ponadto, budowanie jedności domaga się sprawiedliwego, równego traktowania wszystkich ludzi bez względu na rasę, religię, pochodzenie, przynależność narodową i status społeczno-ekonomiczny” – stwierdził.

Podkreślał, że „w centrum świata budowanego przez chrześcijańskie wspólnoty musi stać Prawda”, która powinna być podstawą wszelkich podejmowanych na rzecz jedności wysiłków.

„Miłość żąda ofiary. Mądrość żąda jedności” – podkreślił, wyrażając nadzieję, że w sytuacji, gdy za polską granicą toczy się krwawa wojna, nie zabraknie wzajemnej życzliwości i braterskiej miłości, a także usilnej modlitwy o pokój.

Na zakończenie nabożeństwa gospodarz modlitewnego spotkania Arcybiskup Jakub zauważył, że ruch ekumeniczny zaczyna się od wzajemnego poznania. „Działamy wspólnie na co dzień. Tak często się spotykamy. Ale potrzebna jest także modlitwa o to, aby Bóg prowadził nas do jedności” – zaznaczył.

W ekumenicznej modlitwie wraz z duchownymi i wiernymi Kościołów katolickiego i prawosławnego uczestniczył bp Paweł Hause z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji mazurskiej wraz pastorem Tomaszem Wigłaszem, proboszczem parafii w Białymstoku.

Obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki przekazał list do uczestników modlitwy ekumenicznej, w którym podkreślał potrzebę świadczenia o wierze i wartościach, które są wspólne oraz konieczność podejmowania działań zmierzających ku jedności.

protodiakon Wiaczesław Perek

za: archibial.pl

foto. Teresa Margańska oraz lektor Paweł Iwaniuk