Wielka Wieczernia w katedrze św. Mikołaja

2 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Wielkiej Wieczerni w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku. W V Niedzielę Wielkiego Postu w katedralnej parafii zebrało się duchowieństwo Białegostoku.

Podczas nabożeństwa czytana była Ewangelia według św. Jana opisująca męki Pańskie i ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez Arcybiskupa Jakuba, ze słowami pouczenia do zebranego duchowieństwa i wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Sawicki.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek