Wielki Czwartek

13 kwietnia w Wielki Czwartek w katedrze św. Mikołaj w Białymstoku sprawowano Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Tego samego dnia wieczorem, miała miejsce Jutrznia Wielkiego Piątku. Nabożeństwom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Po Boskiej Liturgii Hierarcha zwrócił się ze słowem pouczenia do zebranych w świątyni. Przybliżył różnice i wyjątkowość dzisiejszej Liturgii od tych odprawianych wciągu całego roku. Pieśń Cherubinów zastępuje troparion Wielkiego Czwartku, przypominający o wydarzeniu mającym miejsce podczas Ostatniej Wieczerzy. Prosimy Jezusa Chrystusa, aby uczynił nas godnymi uczestnikami Jego tajemnej wieczerzy i obiecujemy, że nie zdradzimy tej tajemnicy, jednak jak łotr prosimy żeby Jezus wspomniał nas w swoim Królestwie. Treść tego troparionu jest bardzo głęboka i przypomina nam o wydarzeniach w przeddzień wydania i ukrzyżowania Zbawiciela. Ekscelencja podkreśla, że bez sakramentu Eucharystii nie jest możliwe nasze zbawienie i życie wieczne.

Wieczorem, tego samego dnia, Arcybiskup Jakub przewodniczył nabożeństwu Jutrzni Wielkiego Piątku, podczas którego czytano 12 fragmentów Ewangelii opisujących wydarzenia poprzedzające śmierć Zbawiciela oraz Jego ukrzyżowanie.

Odkupiłeś nas z przekleństwa prawa najczcigodniejszą Krwią swoją, przygwożdżony do krzyża i włócznią przebity, stałeś się dla ludzi źródłem nieśmiertelności, Zbawicielu nasz, chwała Tobie

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek