Wielki Czwartek

21 kwietnia w Wielki Czwartek, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego w białostockiej Katedrze św. Mikołaja. Zgodnie z tekstem synaksarionu Cerkiew „w święty Wielki Czwartek celebruje, jak to wspaniale ułożyli Boży Ojcowie, zgodnie z Bożymi Apostołami i Świętą Ewangelią, przekazane nam cztery te świętowania: świętego umycia, mistycznej wieczerzy, arcykapłańskiej modlitwy i zdrady.

protodiakon Wiaczesław Perek