Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

18 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach. W nabożeństwie uczestniczyli proboszczowie parafii znajdujących się na terenie miasta Białegostoku. Podczas Liturgii śpiewał chór złożony z duchownych pod dyrygenturą protodiakona Bazylego Dubeca. Dzień wcześniej wieczorem, również w cerkwi w Fastach, sprawowana była jutrznia, podczas której duchowni przystępowali do sakramentu spowiedzi.

protodiakon Wiaczesław Perek