Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

3 kwietnia, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi Wszystkich Świętych w Białymstoku. Nabożeństwem zakończyły się dwudniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockie diecezji białostocko-gdańskiej. Po zakończonym nabożeństwie Arcybiskup Jakub zwrócił się do zebranych duchownych, życząc im wielu sił duchowych i cielesnych w pozostałych dniach Wielkiego post.

protodiakon Wiaczesław Perek

foto. ks. prot. Paweł Szwed