Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego

26 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów w cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach.

W nabożeństwie uczestniczyli proboszczowie parafii znajdujących się na terenie miasta Białegostoku na czele z dziekanem okręgu białostockiego ks. mitratem Jerzym Boreczko. Podczas Liturgii śpiewał chór złożony z duchownych pod dyrygenturą lektora Miłosza Bogicza. Nabożeństwem zakończyły się dwudniowe rekolekcje duchowieństwa dekanatu białostockiego.