Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu gródeckiego

15 kwietnia JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski odprawił Boską Liturgię Uprzednio Oświęconych Darów w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Gródku. W Liturgii uczestniczyli duchowni dekanatu gródeckiego na czele z dziekanem gródeckim ks. mitratem Janem Jaroszukiem. Nabożeństwem zakończył się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu gródeckiego.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż Radosława Kuleszy