Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

17 kwietnia z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Sprawowanej Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Rolę spowiednika przyjął na siebie ks. mitrat Aleksander Klimiuk. Rekolekcje, zarówno dla wiernych jak i kapłanów, to czas pokajanija, oczyszczenia i duchowego umocnienia podczas trwającego Wielkiego Postu oraz element przygotowania do zbliżającego się święta Paschy. W modlitewnym spotkaniu, prócz duchowieństwa uczestniczyli także miejscowi parafianie.

Po nabożeństwie do obecnych w świątyni ze słowem pouczenia zwrócił się Biskup Andrzej. Hierarcha podkreślił, że przystępując do kielicha Eucharystycznego, łączymy się w ten sposób z naszym Nauczycielem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Jest to niezwykle ważny moment, gdyż poprzez ten sakrament – żyjąc tu na ziemi, czerpiemy pierwiastek życia wiecznego. Biskup powiedział również o potrzebie i wadze Wielkiego Postu w życiu każdego chrześcijanina. Arcypasterz przywołał patrona minionej – IV Niedzieli Wielkiego Postu, św. Jana Klimaka, wielkiego ascetę żyjącego na przełomie VI i VII wieku.

za: www.cerkiew-sokolka.pl

fot.: Adam Matyszczyk