Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego

29 marca w cerkwi św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, miały miejsce wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu sokólskiego. Sprawowanej Boskiej Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Rolę spowiednika przyjął na siebie ks. mitrat Aleksander Klimuk. W modlitewnym spotkaniu, prócz duchowieństwa uczestniczyli także miejscowi parafianie, a także uczniowie klas 3 – 8 Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej wraz z opiekunem duchowym ks. Piotrem Hanczarukiem. 

W przygotowanym kazaniu ks. prot. Adrian Charytoniuk, w kontekście trwającego Wielkiego Postu, mówił o tym jak należy przeżyć ten szczególny dla wierzącego człowieka czas, aby był owocny i przyniósł oczekiwany efekt – czyli płynący do serca, a co za tym idzie do nieśmiertelnej duszy pierwiastek nieśmiertelności.

Zakończywszy nabożeństwo głos zabrał Biskup Andrzej. Mówił o znaczeniu spowiedzi i Eucharystii w życiu wierzącego człowieka oraz o miłości do Boga, która powinna się przejawiać miłością do bliźniego. W dalszych słowach hierarcha mówił o Wielkim Kanonie Pokutnym św. Andrzeja z Krety i jego znaczeniu w okresie Wielkiego Postu, podkreślając fakt potrzeby pierwotnego zrozumienia czym jest grzech, by następnie móc z nim walczyć. 

Na zakończenie biskup pozdrowił wszystkich zgromadzonych w dąbrowskiej cerkwi od zwierzchnika Diecezji Białostocko-Gdańskiej Arcybiskupa Jakuba, podziękował też proboszczowi ks. prot. Wiktorowi Tetiurce za przygotowanie tegorocznych rekolekcji oraz wszystkim duchownym i wiernym za obecność na nabożeństwie. Szczególną radość arcypasterz wyraził w stosunku do licznej grupy uczniów, uczestniczących w rekolekcjach i przystępujących dziś do Eucharystii.

tekst i fot.: Adam Matyszczyk

za: www.cerkiew-sokolka.pl