WIGILIA I PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĘTA NARODZENIA CHRYSTUSA

6 stycznia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii oraz nabożeństwu jutrzni poprzedzającego święta Narodzenia Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa w białostockiej katedrze.

Poranna Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego rozpoczęła się wieczornym nabożeństwem. Po liturgii odśpiewano troparion i kondaktion święta Bożego Narodzenia. Kontynuacją cyklu nabożeństw była jutrznia sprawowana wieczorem, która przybliżyła wiernych do duchowej uczty przeżywania wigilii Wcielenia Boga. Jego Ekscelencja następnego dnia o godzinie 2 przewodniczył świątecznej Boskiej Liturgii. Podczas nabożeństwa odczytano Bożonarodzeniowe orędzie Świętego Soboru Biskupów.

Paweł Nasuta

Fot.: protodiakon Wiaczesław Perek, lektor Paweł Iwaniuk