Wigilia święta Chrztu Pańskiego

18 stycznia w dniu wigilii święta Objawienia Pańskiego, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański przewodniczył Boskiej Liturgii św, Bazylego Wielkiego oraz obrzędowi Wielkiego Poświęcenia Wody. Tuż przed rozpoczęciem Liturgii Hierarcha uczestniczył w Królewskich Godzinach Kanonicznych.

Po nabożeństwie Arcybiskup dokonał obrzędu Wielkiego Poświęcenia Wody, która została rozdana wiernym. Na zakończenie na środek świątyni została wyniesiona ikona Objawienia Pańskiego, a w cerkwi rozbrzmiał świąteczny troparion.

„Gdy chrzczony byłeś, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.”

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek