Wizyta Arcybiskupa Jakuba w Areszcie Śledczym w Białymstoku

20 marca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański złożył wizytę w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Po spotkaniu z dyrekcją jednostki – mjr Małgorzatą Błażewicz, Jego Ekscelencja udał się do pawilonu mieszkalnego, gdzie miał okazję porozmawiać ze skazanymi oraz osobiście zobaczyć efekty prowadzonego na terenie aresztu kursu pisania ikon. Kurs prowadzony jest przez lektora Jana Grigoruka. Hierarsze podarowano ikonę napisaną przez jednego z osadzonych oraz pozdrowienia Wielkopostne. 

fot. i tekst za: www.sw.gov.pl