Wizyta Arcybiskupa Jakuba w parafii Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie

7 lutego JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię Narodzenia NMP w Juszkowym Grodzie.

Podczas spotkania, proboszcz – ks. Sylwester Klebus przedstawił bieżące sprawy parafii. Hierarcha wraz z sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej ks. prot. Andrzejem Sacharczukiem wysłuchali aktualnych potrzeb wspólnoty i planów działania na najbliższy okres.

Arcybiskup Jakub zapoznał się z aktualnym etapem trwających jeszcze prac wykończeniowych nowego domu parafialnego.

Paweł Nasuta

fot.: ks. diakon Michał Gajko