Wizyta Arcybiskupa Jakuba w parafii śww. app. Piotra i Pawła w Ełku

20 sierpnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię śww.app. Piotra i Pawła w Ełku.

Podczas spotkania, proboszcz – ks. Rafał Łaszczuk przedstawił bieżące sprawy parafii oraz przedstawił postępy prac  remontowych związanych z rozbudową świątyni. Hierarcha wraz z sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej ks. prot. Andrzejem Sacharczukiem wysłuchali planów działania parafii na najbliższy okres oraz zapoznali się z jej aktualnymi potrzebami. 

Paweł Nasuta

fot.: archiwum Parafii Prawosławnej śww. app. Piotra i Pawła  w Ełku