Wizytacja Kanoniczna Arcybiskupa Jakuba cerkwi Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło we wsi Karakule

16 listopada JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował budowę cerkwi Ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło we wsi Karakule.

Hierarcha zapoznał się z aktualnym postęp prac budowlanych. Poświęcenie kamienia węgielny pod budowę świątyni miało miejsce 27 lutego br.

Cerkiew w Karakulach jest świątynią supraskiego monasteru. Poświęcona została Bogurodzicy i będzie żywym pomnikiem cudu z 2020 roku – wydzielania mirra przez ikonę „Życiodajne Źródło” w Supraskim Monasterze.

Paweł Nasuta

Fot.: protodiakon Wiaczesław Perek