Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii św. Grzegorza w Białymstoku

7 września JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię św. męcz. archimandryty Grzegorza (Peradze) w Białymstoku. Władyka zapoznał się z przebiegiem prac budowlanych świątyni ku czci Świętego Męczennika na białostockim osiedlu Dojlidy Górne przy ul. Milowej.

Parafia św. męcz. Grzegorza została erygowana 1 października 2009 r. i do dziś pozostaje parafią filialną Parafii Prawosławnej św. Proroka Eliasza w Białymstoku. 16 września 2012 r. w Arcybiskup Jakub dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budująca się cerkiew. Od tego czas w budującej się świątyni co niedziele odprawiane są molebny połączone z czytaniem akatystów.