Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze

16 października JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafię św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze.

Proboszcz – ks. Dawid Sulima zapoznał hierarchę z aktualnymi pracami remontowymi plebanii oraz bieżącymi sprawami parafii.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek