Wizytacja kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w Parafii św. Onufrego w Pasłęku

29 maja JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował Parafię św. Onufrego Wielkiego w Pasłęku.

Z aktualnymi sprawami życia parafialnego Ekscelencję zapoznał proboszcz parafii w Elblągu, który aktualnie obsługuje Pasłęcką parafię – ks. prot. Marek Antonowicz. Arcybiskup miał okazję wysłuchać wyzwań jakie stoją przed tą niewielką parafialną wspólnotą i posłużyć swoimi arcypasterskimi radami. Obecnie zabytkowa cerkiew św. Onufrego z XVI w. w Pasłęku przechodzi remont ścian. Renowacja świątyni jest możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek