Wizytacja Kanoniczna Arcybiskupa Jakuba w parafii śww. app. Piotra i Pawła w Wasilkowie.

1 lutego JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wizytował parafię śww. app. Piotra i Pawła w Wasilkowie.

W trakcie tej wizyty Arcybiskup Jakub miał okazję zapoznać się z działaniami parafii. Proboszcz  – ks. mitrat Anatol Hajduczenia opowiedział o wyzwaniach jakie aktualnie stoją przed wasilkowską wspólnotą.

Spotkanie zakończyło się odwiedzeniem nowej kaplicy cmentarnej św. ap. Tomasza. Hierarcha miał okazję zobaczyć postępy prac i zapoznać się z planami dotyczącymi dalszych etapów wykończenia świątyni.

Paweł Nasuta

fot.: ks. diakon Michał Gajko