Wizytacje Arcybiskupa Jakuba w dekanacie sokólskim

8 czerwca JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafie dekanatu sokólskiego.

Hierarcha odwiedził parafię Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, gdzie zapoznał się przebiegiem prac remontowych cmentarnej kaplicy św. Niewiast Niosących Wonności we wsi Jaczno. Zabytkowa cerkiew jest w fazie generalnego remontu, wewnątrz jak i zewnątrz. Kolejną parafią wizytowaną przez Arcybiskupa Jakuba była parafia św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej, której nowym proboszczem od początku tego roku jest ks. prot. Wiktor Tetiurka. W danym momencie główne prace w parafii skondensowane są na remoncie domu parafialnego. Ostatnią parafią dekanatu sokólskiego wizytowaną tego dnia przez Arcypasterza była parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie, gdzie budowana jest nowa cerkiew. Obecnie budynek świątyni posiada kopułę, wstawiane są okna. Na terenie parafii stoi już dom parafialny w którym znajduję się kancelaria parafii oraz mieszkanie proboszcza.

protodiakon Wiaczesław Perek