Wizytacje kanoniczne Arcybiskupa Jakuba w parafiach dekanatu gródeckiego

W dniach 30-31 stycznia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wizytował parafie dekanatu gródeckiego.

30 stycznia podczas wizyty w Parafii Prawosławnej Narodzenia NMP Gródku, Arcybiskup Jakub wraz z proboszczem ks. mitratem Mikołajem Ostapczukiem odwiedzili dzieci i młodzież,  zebrane w parafialnej świetlicy na warsztatach pisania ikon. Zajęcia dla uczniów gródeckiej szkoły, prowadzone były pod czujnym okiem ks. prot. Jana Kojło oraz ks. Dariusza Sulimy. Arcybiskup Jakub zapoznał się ponadto z obecnymi wyzwaniami stojącymi przed proboszczem i parafią prawosławną w Gródku. 

31 stycznia hierarcha wizytował Parafię Prawosławną św. ap. Jana Teologa w Mostowlanach. Proboszcz – ks. prot. Sławomir Jakimiuk zapoznał Jego Ekscelencję z bieżącymi sprawami oraz planami na przyszłość mostowlańskiej parafii. Podczas spotkania omówione zostały także aktualne potrzeby parafialnej wspólnoty.

Paweł Nasuta

fot.: archiwum parafii w Gródku i Mostowlanach