Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę domu parafialnego w parafii św. Jerzego w Białymstoku

9 października, w niedzielny wieczór JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański w trakcie uroczystego molebnia dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę domu parafialnego w parafii św. Jerzego w Białymstoku.

W słowie skierowanym do zebranych wiernych hierarcha zaznaczył, że czasy budowy są ciężkie, jednak podkreślił, że nie można stać z założonymi rękami. Jednocześnie życzył wszystkim powodzenia w podjętym wspólnym i potrzebnym trudzie. Za słowa otuchy i błogosławieństwo w imieniu duchowieństwa oraz wszystkich zebranych podziękował proboszcz parafii – o. Grzegorz Misijuk – prosząc o dalsze modlitwy w intencji pomyślnej budowy plebanii.

Historia parafii św. Jerzego w Białymstoku

Parafia Prawosławna świętego wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku została powołana do życia dekretem arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy z dnia 15 września 1996 roku. Jeszcze w okresie międzywojennym, w latach dwudziestych XX wieku niedaleko miejsca, gdzie miała zostać zbudowana cerkiew św. Jerzego, przy ul. Kawaleryjskiej stała cerkiew świętych Zachariasza i Elżbiety. Po zdjęciu krzyży i kopuł przekształcono ją w rzymsko-katolicki kościół św. Stanisława. Nowo powołanej parafii przypadło w udziale przywrócenie do życia tego, co ongiś zostało ofiarowane Bogu, a rodziców św. Jana Chrzciciela prosić o wybaczenie.

Wizyta patriarchy Bartłomieja w Polsce, w Białymstoku, a w parafii św. Jerzego wieczorem 15 października 1998 r. i poświęcenie kamienia węgielnego zapoczątkowały pracę nad projektem i oczekiwaniem na termin rozpoczęcia budowy nowej cerkwi. Wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty cerkwi dokonał arcybiskup białostocki i gdański Jakub w dniu parafialnego święta 6 maja 2000 roku. W latach 2005-2006 budowa została przerwana z powodu braku rysunków konstrukcyjnych dachu i kopuł. Gdy pokonano związane z tym trudności, postawienie pierwszych kopuł i krzyży stało się świętem nie tylko dla parafian. W pamięci wiernych żywe są uroczystości z maja 2010 roku. 5 maja po całonocnym czuwaniu arcybiskup Jakub dokonał poświęcenia dzwonów, które następnego dnia rano obwieściły przybycie zwierzchnika naszej Cerkwi – metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy w celu dokonania wraz z arcybiskupem Jakubem poświęcenia dolnej cerkwi ku czci Opieki Matki Bożej. Po 2010 r. rozpoczęto prace w górnej cerkwi – wykonywanie tynków i fresków autorstwa ikonografa Jarosława Wiszenko.

 

tekst za: https://parafia-swietego-jerzego.pl/

fot.: lektor M. Warszycki