Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku

27 maja w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbył się dziękczynny molebien z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. W tym roku ta uroczystość miała szczególny charakter gdyż Straż Pożarna świętuje także jubileusz 30 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej. Władyce asystowali archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk) Prawosławny Kapelan Krajowy Straży Pożarnej, wraz z zgromadzonymi kapelanami pożarnictwa oraz kapelanami z innych formacji mundurowych.

Biskup Andrzej w swej homilii podkreślił ważność i potrzebę dziękczynienia „Spotkaliśmy się dziś, aby dziękować Bogu i słuchać Ewangelii. Nasze spotkanie wynika z potrzeby serca. Bóg jest tym, który daje nam siły duchowe, a jeśli duchowo jesteśmy silni wówczas jesteśmy zmobilizowani do jeszcze lepszej pracy na rzecz drugiego człowieka i na rzecz swojej ojczyzny. Taki właśnie cel przyświeca służbom mundurowym. Honor to właściwe podejście do swojego powołania, do tego aby jak najlepiej i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Ojczyzna jest tą, która zawsze dla nas wszystkich jest matką. Jak mówią starożytni, że patriotyzm jest cnotą, jest wyższym dobrem. Cnota to jest środek między dwoma krańcami zła, dlatego że jeśli cnotą jest męstwo to jednym krańcem jest brak tego męstwa, które jest tchórzostwem, natomiast innym krańcem jest zuchwałość. Zatem patriotyzm jest złotym środkiem umiłowania Boga i służby ojczyźnie takie, które będzie przynosiła dobro wszystkim nam – narodowi”.

W nabożeństwie uczestniczyli Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Marcin Bielakowicz z Komendantami Powiatowymi i kadrą Komendy Wojewódzkiej, Komendant Miejski PSP st. bryg. Paweł Ostrowski z zastępcami i kadrą Komendy Miejskiej, ks. mł. brygadier Wojciech Ejsmont – Kapelan PSP Województwa Podlaskiego, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, weterani pożarnictwa, oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe.

ks. prot. Piotr Borowik

Prawosławny Kapelan Strażaków Województwa Podlaskiego