Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

19 maja w Katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku odbył się dziękczynny molebień z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej.

Władyce asystowali ojciec archimandryta Sergiusz (Matwiejczuk) Prawosławny Kapelan Krajowy Straży Pożarnej, wraz z licznie zgromadzonymi kapelanami pożarnictwa oraz kapelanami z innych formacji mundurowych.

Jego Ekscelencja Biskup Andrzej w swej homilii wskazał, że tegoroczne święto Straży Pożarnej przeplata się z okresem Paschalnym „znajduje się w centralnym miejscu okresu Pięćdziesiątnicy. Ewangelie Paschalnych niedziel łączy woda, która uzdrawia Paralityka, gasi pragnienie Samarytanki i oświeca Ślepca i daje mu możliwość przejrzenia. To potrójna cecha tej niezwykłej wody, za pomocą której Chrystus czyni cuda. Czyni to przez wiarę tych, którzy chcą być uzdrowieni. Straż pożarna także potrzebuje tego źródła wody, aby gasić pożary, ratować ludzi, aby wypełnić swój obowiązek miłości do bliźniego, śpieszy aby ocalić to co najcenniejsze – życie człowieka. Życzę, aby ten okres przepełniony łaską Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa był również błogosławieństwem i dawał wiele sił do dalszej służby na chwałę Ojczyźnie i Pana Boga dla naszej Straży Pożarnej. Niech zatem Ten, który jest źródłem wody żywej niech będzie źródłem sił duchowych i cielesnych wszystkich tych, którzy ofiarnie pracują w tej niełatwej służbie. ”

W nabożeństwie uczestniczyli Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sebastian Zdanowicz z zastępcą, Komendanci Powiatowi i kadrą kierowniczą komendy wojewódzkiej, pani Wiesława Burnos z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, druh Andrzej Koc Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele białostockiego magistratu, bryg. Dariusz Koc Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wraz z zastępcą i kadrą Komendy Miejskiej, druh Krzysztof Konicki Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, grupa strażaków z Ukrainy obwodu rówieńskiego, ks. mł. brygadier Wojciech Ejsmont – Kapelan PSP Województwa Podlaskiego, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, weterani pożarnictwa, oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe.

ks. prot. Piotr Borowik
Prawosławny Kapelan Strażaków Województwa Podlaskiego

fot.: Paweł Nasuta, ks. prot. Piotr Borowik