Wojewódzkie dożynki w Dąbrowie Białostockiej

12 września, w XII Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił Boską Liturgię w cerkwi św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej.

W Liturgii uczestniczył także ks. mitrat Mikołaj Ostapczuk – podlaski kapelan rolników oraz duchowni dekanatu sokólskiego. Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa Arcybiskup Jakub poświecił wieńce dożynkowe przyniesione przez rolników przybyłych na wojewódzkie dożynki organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W świątyni obecni byli zaproszeni gości: członek Zarządu Sejmiku Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz radni miejscy i powiatowi sokólszczyzny.

Na zakończenie modlitewnych uroczystości Arcybiskup Jakub podziękował organizatorom dożynek w osobie Wiesławy Burnos, starostom dożynek oraz przybyłym do cerkwi rolnikom z Podlasia za wspólną dziękczynną modlitwę. Po Liturgii w dąbrowskiej cerkwi Arcybiskup Jakub uczestniczył w wojewódzkich dożynkach, które miały miejsce na dąbrowskim stadionie miejskim.