Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy

4 grudnia JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, w białostockiej katedrze, przewodniczył Boskiej Liturgii w dzień święta Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy. W przeddzień, również w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku, hierarcha odprawił nabożeństwo Całonocnego Czuwania.

Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy za młodzież i dzieci oraz zachowanie ich przy cerkwi. Arcybiskupowi asystowało duchowieństwo Katedry św. Mikołaja w Białymstoku.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii do wiernych ze słowem pouczenia zwrócił się Arcybiskup Jakub. Ekscelencja początkowo wyjaśnił zebranym historyczny aspekt święta. Joachim i Anna będąc obdarowanymi, w podeszłym wieku, przez Boga córką przyprowadzili ją do świątyni, spełniając swoją obietnicę. Kapłan zabrał Bogurodzicę do miejsca zwanego Święte Świętych, gdzie sam kapłan wchodził tylko raz do roku. Był to znak, że od teraz to Najświętsza Maria stanie się świętym miejscem, świątynią, która nosiła naszego Zbawiciela w swoim łonie. Hierarcha podkreśla, że każde święta ma nie tylko nam przypominać o tych wydarzeniach, ale również niesie przesłanie, które ma odniesienie do naszego życia. Każde dziecko jest wielkim darem i cudem od Boga. Jest to istota, której darowane jest życie wieczne i wieczność. Powinniśmy pamiętać, że jest naszym obowiązkiem aby zadbać o rozwój dziecka w wierze, blisko Boga. Jest to pierwszy i najważniejszy obowiązek rodzica – zadbać by potomstwo, podążając za Bogiem, dostąpiło wieczności. Hierarcha zauważa, że coraz rzadziej dbamy o wychowanie religijne dzieci. To święto uczy nas, że powinniśmy kierować nasze dzieci aby stały się dziedzicami życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. 

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek