Współczesna sztuka sakralna. Spotkanie na temat twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego w Gdańsku.

26 stycznia 2024 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku we współpracy z prawosławną parafią św. Mikołaja w Gdańsku zorganizowało spotkanie naukowe na temat sakralnej twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego.

Profesor Jerzy Nowosielski, uznawany dziś za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy 2. połowy XX wieku. Dużą część swojego życia Nowosielski poświęcił sztuce sakralnej. Trudno zliczyć wszystkie świątynie w których znajdują się dzieła jego autorstwa. Nowosielski tworzył ikony, malował obrazy, wykonywał ikonostasy, aranżował wnętrza kościelne, projektował polichromie i witraże.

Spotkanie rozpoczęło się debatą naukową prowadzoną przez dr. hab. Jacka Friedricha – dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku, prof. Aleksandra Naumowa, Vitalego Michalczuka i dr. Łukasza Hajduczenie. Podczas dyskusji prelegenci starali się wyjaśnić na czym polegał fenomen twórczości artysty oraz jakie innowacje wprowadził do sztuki sakralnej. Dyskutowano także nad teologią Nowosielskiego w ikonie oraz zestawieniem powojennej sztuki sakralnej z tym, co zaproponował artysta.

Spotkanie odbyło się w cerkwii prawoslawnej św. Mikołaja w Gdańsku, we wnętrzu której znajduje się ikona Pasji (Ukrzyżowanie) autorstwa Jerzego Nowosielskiego, wykonana w 1954 roku.

W trakcie wieczoru zaprezentowano również wystawę Jakuba Sobczaka inspirowaną twórczością Jerzego Nowosielskiego. W tematykę wystawy wprowadził tak licznie zebranych gości kanclerz Akademii Supraskiej ks. Jarosław Jóźwik. Panel dyskusyjny zwieńczony został występem Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma pod kierownictwem dr. Łukasza Hajduczeni. 

ks. Gabriel Masalski