Wspólna modlitwa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Mostowlanach

12 marca w parafii prawosławnej św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz JE Najprzewielebniejszego Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, miała miejsce wspólna modlitwa parafian oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pełniących służbę na granicy państwowej.

Niedzielne nabożeństwo sprawował ks. ppor. dr Paweł Filinowicz – prawosławny kapelan 14. Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce. W swoim kazaniu nawiązał do postaci św. Grzegorza Palamasa, którego pamięć Cerkiew czci w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Odniósł się również do żołnierzy, którzy od dłuższego czasu stacjonują na terenie przygranicznej parafii w Mostowlanach, broniąc granic naszej ojczyzny.

Podczas Boskiej Liturgii wznoszono żarliwe modlitwy o pokój na Ukrainie, a także o szybki powrót do zdrowia Metropolity Warszawskiego i Całej Polski Sawy oraz przebywającego w szpitalu ks. Sławomira Jakimiuka, proboszcza parafii w Mostowlanach.

Wspólna Boska Liturgia dla żołnierzy odprawiona została z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz JE Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.

W nabożeństwie uczestniczyli również żołnierze wyznania rzymskokatolickiego, dla których po zakończeniu Boskiej Liturgii ks. Paweł opowiedział o Prawosławiu i tradycjach terenów przygranicznych. Obecny był również Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza. Wszyscy zebrani wyrazili wspólną chęć kontynuowania nabożeństw dla żołnierzy w cerkwi w Mostowlanach w przyszłości.

Tekst i foto: Radosław Kulesza