Wspomnienie św. Andrzeja – biskupa Krety w supraskim monasterze

17 lipca w V niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w supraskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja Biskupa Krety. Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe hierarsze.
W imieniu braci zakonnej, do hierarchy zwrócił się Archimandryta Hiob. Przypominając pokrótce żywot św. Andrzeja, zwrócił uwagę na zasługi świętego dla krzewienia wiary, poprzez bogatą hymnografię, szczególnie tę, którą znamy z okresu Wielkiego Postu. Zwracając się zaś do władyki Andrzeja, zaakcentował zasługi arcypasterza w rozwoju Cerkwi Prawosławnej w Polsce i supraskiego monasteru.
Najserdeczniejsze życzenia złożyli hierarsze także dziekani kręgów Diecezji Białostocko-Gdańskiej, duchowieństwo, przedstawiciele wielu instytucji oraz licznie zgromadzeni wierni.
Adam Matyszczyk
fot.: autor