Wspomnienie Wyniesienia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża w białostockiej katedrze

14 sierpnia w białostockiej katedrze  św. Mikołaja uroczyście wspominano Wyniesienie Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża. Nabożeństwu przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. Podczas Jutrzni Arcybiskup wyniósł na środek Katedry ikonę św. Krzyża dla adoracji przez wiernych.

W IX wieku w Konstantynopolu przyjął się zwyczaj uroczystej procesji po ulicach miasta z drogocennym Drzewem Krzyża Świętego. Miało to uchronić mieszkańców od chorób, które często nękały tamte okolice. W przeddzień święta wynoszono relikwie Świętego Krzyża ze skarbca cesarskiego i niesiono do ołtarza w Hagia Sofia. Przez cały okres postu przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy, noszono je po mieście i wystawiano do oddania czci przez wiernych.

Święto to pięknie opisuje tekst czytany podczas Całonocnego Czuwania: „Dzisiaj raduje się mnóstwo wiernych, bowiem niebiański krzyż okazuje się krańcom ziemi i oświeca ziemię Światłością niedostępną, powietrze rozjaśnia i upiększa oblicze ziemi. Kościół Chrystusowy śpiewa w Bożych pieśniach i służy czcząc chroniący ją z wysoka cudowny krzyż Boży, którego mocą umacniani przystąpmy do Władcy, wołając: Daj pokój światu i oświeć dusze nasze.”

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek i lektor Paweł Iwaniuk