Wyruszyła Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę

14 sierpnia z cerkwi św. proroka Eliasza wyruszyła białostocka piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Molebnowi przed wyjściem pielgrzymki przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Pielgrzymka z Białegostoku wyruszyła już 37 raz, jak zwykle zbierając dużą liczbę wiernych niosących drewniane krzyże i modlitwy w intencji swoich bliskich. Biskup Andrzej towarzyszył wraz z duchowieństwem w pierwszym etapie podróży pątników.

Paweł Nasuta

fot.: Jan Ławreszuk