XI Miejski Konkurs Biblijny

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej został zorganizowany XI Miejski Konkurs Biblijny. Tematy tegorocznej edycji konkursu zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza. Zmagania konkursowe odbywały się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i młodsi uczniowie szkół podstawowych wykonywali pracę plastyczną; kl. III i IV uczestniczyły w konkursie literackim; kl. V i VI przygotowywały prezentację multimedialną, koncentrującą się na wybranym miejscu biblijnym, zaś kl. VII i VIII rozwiązywały test z wiedzy biblijnej. Łącznie w konkursie wzięło udział 126 uczniów.

13 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przeprowadzony został konkurs wiedzy biblijnej. Uczniowie rozwiązywali test, składający się z zadań otwartych i zamkniętych, z zakresu znajomości Ewangelii św. Mateusza. W komisji konkursowej pracowali: Barbara Uścinowicz – doradca metodyczny CEN w Białymstoku oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

W piątek, 27 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, organizatorzy wręczyli katechetom podziękowania oraz dyplomy i nagrody w celu przekazania uczestnikom konkursu.

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:

Kategoria – konkurs plastyczny

 

Prace nagrodzone:

Julia Ruczaj, kl. 0

Jakub Czurak, kl. 0

Anastazja Czurak, kl. 0

Vasylisa Znakieve-Mazurkiewicz, kl. 0

Kornelia Bielach, kl. 1

Bartosz Jakimiuk, kl. 1

Jan Michał Dunda, kl. 1

Borys Radziszewski, kl. 1

Lena Matys, kl. 2

Laura Oleksza, kl. 2

Lena Brenko, kl. 2

 

Prace wyróżnione:

Maria Ignaciuk, kl. 0

Blanka Kawałko, kl. 0

Jakub Bogacewicz, kl. 1

Nikola Czurak, kl. 1

Magdalena Gresiuk, kl. 1

Nina Korcz, kl. 1

Natalia Ostrowiecka, kl. 2

Hanna Niedźwiedź, kl. 2

Filip Michał Teleszewski, kl. 2

Julia Bartoszuk, kl. 2

 

Kategoria – praca literacka
I miejsce –
Alicja Sokołowska

II miejsce – Piotr Letko

III miejsce – Lena Wojcieszuk

wyróżnienie – Zofia Żukowska, Michał Gliński

 

Kategoria – prezentacja multimedialna

I miejsce – Bartłomiej Pogrebniak

II miejsce – Gabriel Jakimiuk

III miejsce – Hanna Klimczuk, Mikołaj Korneluk

wyróżnienie – Nika Sawicka, Szymon Juchnowski

Kategoria – test wiedzy biblijnej

I miejsce – Małgorzata Iwaniuk

II miejsce – Filip Sawicki

III miejsce – Amelia Bielach

Organizatorami konkursu biblijnego byli: Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 

Mirosława Pietkiewicz