XII Miejski Konkurs Biblijny i Konkurs Plastyczny o św. męcz. Gabrielu.

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego  Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w diecezji białostocko-gdańskiej zostały zorganizowane następujące konkursy: XII Miejski Konkurs Biblijny i Konkurs Plastyczny o św. męcz. Gabrielu. Adresatami obu konkursów byli uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli.

Tematy tegorocznej edycji konkursu biblijnego zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Marka. Zmagania konkursowe odbywały się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i młodsi uczniowie szkół podstawowych wykonywali pracę plastyczną; kl. III i IV uczestniczyły w konkursie literackim; kl. V i VI przygotowywały prezentację multimedialną, koncentrującą się na wybranym miejscu biblijnym, zaś kl. VII i VIII rozwiązywały test z wiedzy biblijnej. Łącznie w obu konkursach wzięło udział 223 uczniów.

 W piątek, 2 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród uczestnikom konkursu biblijnego oraz plastycznego konkursu o św. męcz. Gabrielu.

Na uroczystości byli obecni: ks. Mirosław Filimoniuk – wizytator ds. nauczania religii prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Magdalena Żdanuk – prezes fundacji Oikonomos i kierownik Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, Barbara Uścinowicz – doradca metodyczny CEN w Białymstoku oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku. 

Ojciec Mirosław Filimoniuk w imieniu Władyki i organizatorów pogratulował uczniom uczestnictwa w konkursie, wskazując na Biblię i żywot św. męcz. Gabriela jako źródła stanowiące skarbnicę właściwych wzorców postępowania dla każdego chrześcijanina.

 

            Zwycięzcami konkursu biblijnego zostali następujący uczniowie:

Kategoria – konkurs plastyczny

Prace nagrodzone:

Michał Wiluk

Mikołaj Żabiuk

Melania Perek
Piotr Ptaszyński
Maryla Kowalczuk

Prace wyróżnione:

Natalia Wieliczko

Nikola Matys

Aleksandra Siergiejuk

Magdalena Grabiak

Marta Baran

 

Kategoria – praca literacka
I MIEJCE Katarzyna Draniewicz

II MIEJSCE ex aequo Damian Misiejuk i Zofia Żukowska

III MIEJSCE Nika Borowik

 

Kategoria – prezentacja multimedialna

I MIEJCE Jakub Bajguz

II MIEJSCE Alicja Sokołowska

III MIEJSCE Wiktoria Stefanowicz

WYRÓŻNIENIE Aleksandra Romańczuk

 

Kategoria – test wiedzy biblijnej

I MIEJCE Aleksander Perek

II MIEJSCE Julia Winiewska

III MIEJSCE Amelia Bielach

WYRÓŻNIENIE Krzysztof Kochanowicz

 

Zwycięzcami konkursu plastycznego o św. męcz. Gabrielu zostali następujący uczniowie:

Kategoria: Przedszkola

Gabriel Wasilec – nagroda

Mikołaj Żabiuk – nagroda

Ulyana Novik – nagroda

Maja Siemieniuk – nagroda

Antonina Sawczuk – wyróżnienie

Rafał Karpiński – wyróżnienie

Olga Micewicz – wyróżnienie

Jerzy Zagrzywiec – wyróżnienie

Maria Szarejko – wyróżnienie

 

Kategoria: klasy I – III

Lena Świętochowska – nagroda

Magdalena Frankowska – nagroda

Melania Perek – nagroda

Zuzanna Kamińska – nagroda

Ksenia Zasim – nagroda

Lena Żabiuk – nagroda

Ewa Kottowicz – nagroda

Adriana Nicole Mangal – nagroda

Gabriel Gumieniak – nagroda

Emilia Gumieniak – nagroda

Zosia Pietkiewicz – wyróżnienie

Kira Vasilyeva – wyróżnienie

Dominika Remża – wyróżnienie

Natalia Ławreszuk – wyróżnienie

 

Kategoria : klasy IV-VI

Hanna Klimczuk – wyróżnienie

Mateusz Białokoz – wyróżnienie

Magdalena Grześ – nagroda

Jakub Bajguz – nagroda

Wiktoria Stefanowicz – nagroda

Piotr Letko – nagroda

Igor Bonda – nagroda

Gabriel Jakimiuk – nagroda

Mikołaj Turko – nagroda

 

Kategoria: klasy VII-VIII

Amelia Bielach – wyróżnienie

Organizatorami konkursu biblijnego byli: Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zaś w organizację konkursu plastycznego o św. męcz. Gabrielu włączyło się dodatkowo Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Mirosława Pietkiewicz

foto. protodiakon Wiaczesław Perek