XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencja Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku wraz z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich.

XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich        

Cele konkursu:

 1. Poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa.
 2. Popularyzacja twórczości religijnej w językach słowiańskich.
 3. Rozwijanie zainteresowań żywym słowem artystycznym.

Udział w konkursie:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia recytacji jednego wiersza w wybranym języku słowiańskim (polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim).
 • Uczestników konkursu zgłaszają nauczyciele poszczególnych szkół.

Termin i nadsyłanie zgłoszeń:

 • Zgłoszenie ucznia należy przesłać pocztą lub złożyć osobiści w sekretariacie Organizatora Konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 15 lub w Centrum Kultury Prawosławnej, 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poezji”
 • Termin zgłoszeń upływa z dn. 17 maja 2024 r.

Występy uczniów oceniane będą według następujących kryteriów:

 • zgodność tematyki
 • znajomość tekstu
 • walory artystyczne

Uczniowie będą podzieleni na kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej
 • uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół średnich

Czas trwania Konkursu

 • Nadsyłanie zgłoszeń: do 17 maja 2024 r.
 • Eliminacje konkursowe i wręczenie nagród: 24 maja 2024 r., godz. 12.00.

 

Regulamin oraz cała dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej Organizatora sp5.edu.bialystok.pl w zakładce Konkursu.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu sekretariatu Organizatora (85)7415981 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp5@um.bialystok.pl. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są przez koordynatora Konkursu – Helenę Dobosz, tel. 791 961 004

 

Regulamin 19. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich