XVII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH

                                                                                                        

Organizatorem Konkursu jest:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
 • Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • Stowarzyszenie Bractwo św. Cyryla i Metodego –koło nr1

Cele konkursu:

 1. Poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa.
 2. Popularyzacja twórczości religijnej w językach słowiańskich.
 3. Rozwijanie zainteresowań żywym słowem artystycznym.

 Termin  konkursu

 • Nadsyłanie zgłoszeń: do 11 maja 2022 r. należy przesłać pocztą lub złożyć osobiści w sekretariacie Organizatora Konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku i lub w Centrum Kultury Prawosławnej, 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poezji”
  koordynatora Helena Dobosz: 791 961 004
 • Eliminacje konkursowe i wręczenie nagród: 20 maja 2022 r. godz. 13.00 w Centrum Kultury Prawosławnej
  Św  Mikołaja 5

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia recytacji jednego wiersza w wybranym języku słowiańskim (polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim).

 Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji oraz jej członków.
 2. Komisja Konkursowa zdyskwalifikuje uczestnika, który naruszy prawa osób trzecich, w szczególności wynikające z prawa autorskiego lub jego występ będzie miał charakter obraźliwy lub niezgodny z obyczajami.
 3. Występy uczniów oceniane będą według następujących kryteriów:

– zgodność tematyki
– znajomość tekstu
– walory artystyczne

 1. Uczniowie będą podzieleni na kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas I – III szkoły podstawowej
 • uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół średnich
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

  Nagrody

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu odbędzie się w dniu eliminacji – 20 maja 2022r.
w Białymstoku

Reportaż fotograficzny z konkursu zostanie przedstawiony na stronie organizatora w formie galerii zdjęć.

Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.