XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego organizowany jest XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich

Organizatorem Konkursu jest:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku
  • Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej
  • Stowarzyszenie Bractwo św. Cyryla i Metodego –koło nr 1

Celami konkursu jest poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa, popularyzacja twórczości religijnej w językach słowiańskich oraz rozwijanie zainteresowań żywym słowem artystycznych.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia recytacji jednego wiersza w wybranym języku słowiańskim (polskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim).

Nadsyłanie zgłoszeń: do 20 maja 2023 r. należy przesłać pocztą lub złożyć osobiści w sekretariacie Organizatora Konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku i lub w Centrum Kultury Prawosławnej, 15-420 Białystok, ul. Św. Mikołaja 5 – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poezji”  koordynatora Helena Dobosz: 791 961 004.

Na dole znajduje się treść regulaminu i wzór karty zgłoszeniowej.