XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

11 grudnia odbyło się XXIV Zgromadzenie Generalne Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku.

Doroczne walne zebranie Bractwa rozpoczęło się uczestnictwem Bratczyków w Boskiej Liturgii w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, celebrowanej przez JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.

Obrady odbywały się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Wśród zaproszonych gości byli Arcybiskup Jakub i proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku ks. prot. Marek Ławreszuk. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Bractwa Sławomir Nazaruk, który powitał przybyłych gości oraz Bratczyków.

W swoim słowie Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub podkreślił znaczenie okresu, w którym się znajdujemy – postu przed Świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa. W Prawosławiu ten czas charakteryzuje się wyciszeniem, skupieniem, zadumą, aby odpowiednio, godnie przygotować się do przeżywania wcielenia Samego Boga! Abp Jakub, nawiązując do Pisma Świętego, mówił też o znaczeniu dobrych uczynków, dzięki którym nasze imiona znane są Bogu. Jego Ekscelencja podziękował Bractwu za działalność i życzył, aby Bractwo swą działalnością świadczyło o Prawosławiu, było przykładem dla innych i ukazywało drogę do Cerkwi.

Swoje wystąpienie na temat: „Przykład nauczania Patronów Bractwa” ojciec Marek Ławreszuk rozpoczął od stwierdzenia, że od czasu do czasu należy przypomnieć znaczenie nazwy – patronów Bractwa. Przybliżył też tzw. teologię imienia. W Starym Testamencie Semici mieli tendencję, aby nazywać po imieniu rzeczy, które są zrozumiałe. Jeśli więc Żydzi coś nazywali, to znaczy, że rozumieli, co to jest i panowali nad tym. Widzimy to już w Księdze Rodzaju podczas stworzenia świata i nadawania imion zwierzętom. Następnie ks. Marek podkreślił znaczenie dla Bractwa imion patronów – świętych Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego oraz przeszedł do charakterystyki poszczególnych postaci.  Trzej wielcy hierarchowie budowali relacje, nauczali, służyli swym przykładem, zostawili w spadku nie wspaniałe budowle, świątynie, ale bogatą, nieprzemijającą spuściznę! Na tym przykładzie bazuje Bractwo, w prostych rzeczach – spotkaniach, rozmowach, integracji, pielgrzymkach, rekolekcjach -gowienijach.

Dalszymi punktami obrad było sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dyskusja nad działalnością Bractwa. Do priorytetów tej działalności należą: spotkania modlitewne, pielgrzymki, wydawnictwa, spotkania tematyczne, wspieranie monasterów, cotygodniowe pielgrzymowanie z ikoną Matki Bożej wokół Białegostoku, pomoc potrzebującym, także poza granicami kraju.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.

za: cerkiew.pl