XXIX rocznica przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku

W dniach 21 – 22 września, białostockiej Katedrze św. Mikołaja, odbyły się uroczystości z okazji XXIX rocznicy przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Świątecznym nabożeństwom Całonocnego czuwania i Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwach uczestniczyli także Ich Ekscelencje: Arcybiskup Bielski Grzegorz, Biskup Supraski Andrzej oraz Biskup Siemiatycki Warsonofiusz.

Biskup Warsonofiusz w słowie skierowanym do zebranych dzieci i młodzieży powiedział m.in. dziś jest święto waszego patrona, do którego powinniście się zwracać o pomoc, kiedy macie problemy. Arcypasterz zwrócił uwagę na to, że od tego jaka będzie modlitwa dzieci zależy jak będą wychowywani przez rodziców. Jeżeli rodzice będą wychowywali swoje dzieci w duchu modlitwy i pobożności, Cerkiew nie musi martwić się o swoją przyszłość, oto komu przekażemy swoja wiarę prawosławną.

Hierarcha zaznaczył, że do Cerkwi przychodzą różnie ludzie, świeci, pobożni szukający pocieszenia. Przychodzą też ci, którzy uważają, że po prostu tak trzeba, by odwiedzić Cerkiew kilka razy w roku. Owocem podejścia rodziców do wiary w Boga są postawy religijności ich dzieci. Dziecko wierzy w prosty sposób. Tak jak jest napisane w Ewangelii – jak nie będziecie wierzyli jak dzieci nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Pytanie które się rodzi automatycznie to np. jak stać się dzieckiem prowadząc firmę ? Otóż Chrystus wzywa nas do prostoty wiary, a takiej wiary mogą nas nauczyć nasi rodzice. Jak podkreślił Biskup Warsonofiusz, przykładem takiej prostoty wiary jest św. Męczennik Gabriel, który oddał swoje życie za Chrystusa. Czy my dziś w czasach komfortowego życia oddalibyśmy życie Chrystusa ? Zdaniem Hierarchy raczej nie wielu. Dorośli ludzie często kalkulują, zadają sobie zbyt wiele pytań czy będą wstanie wytrzymać męczeństwo.

W czasach zdominowanych przez elektronikę dzieci, które dzięki wychowaniu rodziców przychodzą do Cerkwi i są w stanie wynieść z Cerkwi dobre uczynki są już święte. Jednakże tą świętość w naszych czasach utrzymać jest bardzo trudno, kiedy wokół jest wiele pokus.

Po zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół Katedry z Relikwiami św. Męczennika. Podczas procesji wznoszone były usilne modlitwy za dzieci i młodzież.

Szczególnym gościem uroczystości był Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego Sebastian Łukaszewicz

foto autora i Aleksandra Perek