XXV-lecie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

01 marca w murach Uniwersytetu w Białymstoku obchodzono 25-lecia Katedr Teologii Prawosławnej i Katolickiej. JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański wraz z JE Najprzewielebniejszym Andrzejem Biskupem Supraskim w ramach obchodów uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Nauki teologiczne na uniwersytecie. XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”.

Uroczystości rozpoczęły się Boską Liturgią w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku podczas której pracownicy katedr oraz środowisko akademickie, wznosili dziękczynne modlitwy za minione 25 lat.

Początkowo odczytano list od Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego przez Przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego oraz list JE Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski skierowany do uczestników uroczystości.

Następnie głos zabrał abp Józef Guzdek, rzymskokatolicki metropolita białostocki, który podkreślił że utworzenie Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej dowodzi mądrości środowiska naukowego oraz wierzących Kościoła katolickiego i prawosławnego, którzy chcieli na Podlasiu w harmonijnej współpracy, zgłębiać teologię i przygotowywać nowe zastępy światłych chrześcijan.

Arcybiskup Jakub zabierając głos przypomniał historię powstania obu katedr, powołanych jednomyślną decyzją ówczesnego Rektora – prof. dr. hab. Adama Jamroza oraz Senatu, wkrótce po utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku. Zaznaczył, że ta decyzja nowatorska i odważna była ewenementem na skalę Europy, a nawet świata, uwzględniającą specyfikę narodowościową, wyznaniowa oraz kulturową regionu. Podkreślił dalej, że była to nie tylko decyzja prestiżowa dla Uniwersytetu, ale też bardzo cenna, rozpoczęto bowiem współpracę interdyscyplinarną z innymi wydziałami i realizowano wiele wspólnych inicjatyw – wydawnictw, konferencji i spotkań. Hierarcha podziękował władzom Uniwersytetu, którzy przez 25 lat wspierały działalność obu Katedr, a obecnym kierownikom oraz pracownikom naukowym życzył błogosławieństwa Bożego, nowych inicjatyw oraz sił do dalszego działania.

W naukowym spotkaniu swoje wykłady wygłosili: ks. prof. dr Roux René, Wydział Teologiczny w Lugano (Szwajcaria), ks. dr Tadeusz Kasabuła (Katedra Teologii Katolickiej UwB), prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Katedra Teologii Prawosławnej UwB). W dyskusji panelowej, moderowanej przez prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego z Katedry Teologii Prawosławnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wzięli udział rzymskokatolicki abp Edward Ozorowski, abp Jakub, kierownik katedry teologii katolickiej ks. dr hab. Andrzej Proniewski i i kierownik katedry teologii prawosławnej ks. prot. dr hab. Marek Ławreszuk. Uczestnicy zgadzali się, że dwudziestopięcioletnia obecność teologii na UwB do tej pory okazała się dużym sukcesem. Różnili się nieco w podejściu do sposobu uprawiania teologii w istniejących warunkach.Uwieńczeniem jubileuszowego spotkania  był koncert zatytułowany „Spotkanie nowoczesności z tradycją- skrzypce elektryczne w nowej odsłonie” w wykonaniu Marstro Chives.

W uroczystościach wzięli udział: rektor Uczelni prof. dr hab. Robert Ciborowski, arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki oraz przedstawiciele władz miasta.

Katedra Teologii Katolickiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej funkcjonują w strukturze Uniwersytetu w Białymstoku od roku 1999. Obecnie zatrudniają łącznie 10 osób. W ramach działalności naukowej organizują konferencje i seminaria, realizują granty, wydają publikacje naukowe, w tym 3 roczniki: „Rocznik Teologii Katolickiej” i „Studia Teologii Dogmatycznej” oraz „Elpis”.

Paweł Nasuta

Źródła:

https://prawoslawie.uwb.edu.pl/

https://ktk.uwb.edu.pl/

fotoreportaż za.: https://archibial.pl/