XXX rocznica przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku

W dniach 21 – 22 września w białostockiej katedrze uroczyście świętowano XXX rocznicę przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, asystowali mu JE Najprzewielebniejszy Antoni Arcybiskup Grodzieński i Wołkowyski oraz hierarchowie PAKP.

Homilię wygłosił Arcybiskup Grzegorz. Przytaczając słowa Kanonu Paschalnego podkreślił, że dzisiejszego dnia mamy wiele powodów do radości. Wspominamy dzisiaj wydarzenia, które miały miejsce 30 lat temu. Na nasze ziemie powróciły relikwie św. Gabriela. Każdy komu było dane uczestniczyć w tych wydarzeniach był świadkiem jesiennej paschy. Powrót relikwii przyniósł chęć do życia duchowego i chęć przemiany. Hierarcha nawoływał abyśmy byli jak dzieci. Tylko dziecięca niewinność i pragnienie bycia z rodzicami i Bogiem jest najważniejszym co może się zrodzić w sercu człowieka. Św. Gabriel mając zaledwie 6 lat zaświadczył największej możliwej miłości do Chrystusa, oddając za niego swoje życie. Arcybiskup wspomniał Piotra i Anastazje – rodziców młodego męczennika, przedstawiając ich jako przykład dla wszystkich rodziców. Ważne jest, aby zaszczepić chęć modlitwy i pokazać piękno życia eucharystycznego swoim dzieciom. Nie można zmuszać do rzeczy zbawiennych, a należy ukazać ich piękno i zasiać potrzebę trwania przy Bogu i cerkwi. Żyjemy w niepewnych czasach dlatego powinniśmy wzrastać w swojej pobożności i zawsze na pierwszym miejscu stawiać Boga. Arcybiskup Grzegorz pouczył rodziców, że właściwa pedagogika i katecheza nie wystarczą. Dziecko najwięcej nauczy się widząc swoich rodziców modlących się i żyjących przy cerkwi. Kiedy lekcje takie są przekazywane przez rodziców to wiedza wchodzi na poziom serca.

Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce po uroczystej procesji zwrócił się ze słowem do hierarchów, przybyłego duchowieństwa, młodzieży i wiernych. Podkreślił wagę obchodzonego święta i jak szczególny i wielki jest to dzień dla Białegostoku i Polskiej Cerkwi. 30 lat temu relikwie były witane przez ponad 100 tysięcy białostoczan. Mądrość Boża kierowała relikwiami św. Gabriela, dzięki której po długiej podróży i nieobecności, znalazły się znowu na naszych ziemiach. Krew każdego męczennika obfituje, przynosi wielkie plony i owoce. Metropolita pouczył, abyśmy cenili fakt posiadania relikwii świętego wśród nas. Musimy uważać na pokusy dzisiejszego świata. Nie mogą one mieć miejsca w duszy i życiu wierzącego człowieka. Hierarcha zadał ważne pytanie, czy jesteśmy tak wierzącymi ludźmi, aby stawić czoła dzisiejszym ciężkim czasom. Miłość do Boga wymaga ofiary, wielu wyrzeczeń i cierpień, po których następuje radość duchowa. Jego Eminencja nawołuje abyśmy czuwali nad swoją wiarą, albowiem szatańskie działanie zbiera owoce też wśród tych co byli wierzący. „Czuwaj i bądź odważny prawosławny, wierny narodzie!”. Jedynie poprzez miłość, cierpliwość i wzajemny szacunek zachowamy naszą wiarę, bowiem w jedności jest nasza moc. Następnie Metropolita Sawa zwrócił się do młodzieży, aby kierowali się mądrością Bożą oraz nieustannie się jej uczyli. Następnie wezwał nauczycieli, duchownych i rodziców aby świadczyli prawdę o Chrystusie i wierze prawosławnej. Pod koniec Jego Eminencja podziękował za przybycie gościom z Grodna – Arcybiskupowi Antoniemu, hierarchom PAKP, duchowieństwu, chórom i  wiernym.

Po tych słowach, Arcybiskup Jakub wyraził wdzięczność i radość z obecności Metropolity na obchodach 30-lecia, bo to dzięki staraniom i modlitwom Jego Eminencji możemy kłaniać się dzisiaj relikwiom w Białymstoku. Arcybiskup podkreślił również, że ciężko było sobie wyobrazić te uroczystości bez tak ważnej dla tego wydarzenia osoby jak Arcybiskup Grodzieński Antoni.

Podczas uroczystości poza chórami Katedralnym i dziecięcym parafii św. Mikołaja, gościnnie śpiewał chór parafii św. Mikołaja z Gdańska.

Paweł Nasuta

fot.: protodiakon Wiaczesław Perek